10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας

10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας

Συμμετοχή της Ντίνας Μουστερή στο 10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας EFTA-SIPPR – 11 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2019

https://www.efta2019naples.org/registration

‘’Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (BSDT)’’