Σχετικά

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ & ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ BSDT

Το Ινστιτούτο έχει ιδρυθεί τον Οκτώβρη του 2013 για να συμβάλει στην προβολή κι εμπέδωση μιας νέας φιλοσοφίας και μιας ανανεωτικής κουλτούρας στον τόπο μας αναφορικά με την προσωπική, την επαγγελματική και την κοινωνικο-πολιτική ανάπτυξη των ανθρώπων.

Το μοντέλο Βραχείας Συστημικής Διαλογικής Θεραπείας, που είναι η εφαρμογή της φιλοσοφίας του Ινστιτούτου στον τομέα της ψυχοθεραπείας, δημιουργήθηκε από την Ντίνα Μουστερή και είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης πορείας προσωπικών αναζητήσεων, μελετών και κλινικών θεραπευτικών εφαρμογών σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες στα πλαίσια 32 χρόνων εργασίας της στις Κρατικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας της Κύπρου. Το μοντέλο είναι επίσης μια προσπάθεια σύνθεσης των σύγχρονων εξελίξεων της Συστημικής Προσέγγισης και Ψυχοθεραπείας που πραγματοποίησε κι εφάρμοσε ως Υπεύθυνη του Ινστιτούτου Ατομικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

μεταξύ 2006- 2012.

Ένας βασικός λόγος για τη δημιουργία του Ινστιτούτου είναι η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ενδυνάμωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και τη συμπλήρωση των γνώσεων και ικανοτήτων τους μέσα από την εμπλοκή τους σε ένα συγκεκριμένο τομέα θεωρίας και πρακτικής στη Ψυχοθεραπεία. Η διεύρυνση των γνώσεων και η ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων με βάση το μοντέλο BSDT γίνεται στα πλαίσια μιας φιλοσοφίας και μιας κουλτούρας που έχει ως αντιπροσωπευτικό στοιχείο την πίστη στη δύναμη της δημιουργικής εφαρμογής του Συνεργατικού Διαλόγου.

Κεντρική Ιδέα

Η κεντρική ιδέα της φιλοσοφίας BSDT είναι ότι η προσωπική εξέλιξη είναι άμεσα συνυφασμένη με την κατανόηση της σύνδεσης του εαυτού μας με την κουλτούρα και τη γλώσσα. Ο προσωπικός αναστοχασμός και η άσκηση στη διαπροσωπική επικοινωνία, μέσα στα διάφορα πλαίσια όπου διασταυρώνεται η ατομική εμπειρία με τις κυρίαρχες κοινωνικές αφηγήσεις, είναι τα κλειδιά της όποιας επιθυμητής αλλαγής. Η εφαρμογή της τέχνης του Συνεργατικού Διαλόγου είναι το θεραπευτικό εργαλείο τόσο στα πλαίσια μιας επαγγελματικής συμβουλευτικής ή θεραπευτικής σχέσης όσο και στα πλαίσια της προσωπικής ανάπτυξης και διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Η φιλοσοφία της Θεραπείας «μαζί με τον άλλο», μέσω της Τέχνης του Διαλόγου, βασίζεται σε μια μακρά πορεία ιδεών που ξεκινούν από την αρχαιότητα και περνούν από το χώρο των σύγχρονων επιστημονικών αναζητήσεων και της Ψυχοθεραπείας. Αποτελεί την πεμπτουσία του μοντέλου της Βραχείας Συστημικής Διαλογικής Θεραπείας. Στο χώρο «ανάμεσα στους ανθρώπους» βρίσκεται η τομή ανάμεσα στον εαυτό και το συλλογικό γίγνεσθαι, εκεί όπου μπορεί να δρα ο Διάλογος ως μια συνεργατική διαδικασία αναστοχαστικής επερώτησης – και συχνά αποδόμησης – των παγιδευτικών αυτο-περιοριστικών αληθειών ανοίγοντας ορίζοντες για το καινούριο και την αλλαγή.

Η εφαρμογή της τέχνης του Συνεργατικού Διαλόγου είναι το θεραπευτικό εργαλείο τόσο στα πλαίσια της

επαγγελματικής σχέσης όσο και στα πλαίσια της προσωπικής ανάπτυξης και της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Ο αναστοχασμός, η αμοιβαία κατανόηση και η συνεργατική κατασκευή νοήματος είναι τα βασικά στοιχεία του Συνεργατικού Θεραπευτικού Διαλόγου.

Ο Συνεργατικός Διάλογος, όπως εφαρμόζεται στην θεραπευτική προσέγγιση BSDT προσφέρει την ευκαιρία στα άτομα που έχουν «παγιδευτεί» – ή «αυτό παγιδευτεί» – σε ιστορίες αποτυχίας ή πόνου, να απελευθερώσουν τους εαυτούς τους από την κυριαρχία των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί μαζί με τις επιζήμιες ιστορίες και που υποστηρίζονται άμεσα ή έμμεσα από τα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή τους, περιλαμβανομένων και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Η έντεχνη σύνθεση ιδεών από ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών εργαλείων επιτρέπει την ανάδυση εναλλακτικών ιστοριών που προσφέρουν ελπίδα για το μέλλον καθώς και κάποιους αποτελεσματικούς τρόπους για την ανάπτυξη επιλογών και την οικοδόμηση επιθυμητών πραγματικοτήτων

Η προώθηση της φιλοσοφίας του Ινστιτούτου γίνεται μέσω προγραμμάτων που προσφέρονται:

  • σε επαγγελματίες μέσα από κύκλους εντατικής εκπαίδευσης στις θεωρητικές αρχές και βασικές εφαρμογές και με πιο μακροπρόθεσμα προχωρημένα μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και ομάδες αυτογνωσίας, προσωπικής κι επαγγελματικής ανάπτυξης και εποπτείας
  • σε πολίτες μέσα από εξειδικευμένες ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας

Το περιεχόμενο και το επίπεδο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου, διαμορφώνονται σε συνεργασία και κάτω από την εποπτεία των Kenneth Gergen και Harlene Anderson, και άλλων στενών εξωτερικών συνεργατών του, από το TAOS Institute και αλλού, εκπροσώπων της προσέγγισης του Συνεργατικού Διαλόγου, και εμπνευστών του μοντέλου Βραχείας Συστημικής Διαλογικής Θεραπείας (BSDT). Το Ινστιτούτο συνεργάζεται στενά με το TAOS Institute και η διευθύντρια του Ινστιτούτου είναι Taos’ Associate Member.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Ντίνα Μουστερή

Η Ντίνα Μουστερή, DESS, Παν. Λυών, είναι Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Κλινική Επόπτρια και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Καθηγήτρια και Επόπτρια στις Συνεργατικές Διαλογικές πρακτικές.

Όλγα Οράτη

Η Όλγα Οράτη είναι απόφοιτη της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΒΒΑ) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).