Νέα

Νέα / 26.09.2019

Συμμετοχή της Ντίνας Μουστερή στο 10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας EFTA-SIPPR – 11 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2019 https://www.efta2019naples.org/registration ‘’Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (BSDT)’’ ...

Νέα / 03.11.2014

Oct 30 – Nov 2, 2014 Athens, Greece   World Psychiatric Association Thematic Conference on Intersectional Collaboration 2nd Interdisciplinary Congress “Psychiatry and Related Sciences”   Cyprus BSDT Institute and CySoFT’s participated at the Conference with the Symposium:   Choosing stories, choosing futures: the empowerment of people through the construction of new life stories...