Γενική περιγραφή του προγράμματος

Διετές Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ινστιτούτο BSDT

Ιανουάριος 2018 – Δεκέμβριος 2019

Στόχοι του προγράμματος

Ο Στόχος είναι να προσφερθεί ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα εκπαίδευσης, σε θεωρία και πρακτικές δεξιότητες, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν, κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, να εργαστούν επαγγελματικά ως «BSDT Διαλογικοί Σύμβουλοι – θεραπευτές» με βάση το μοντέλο Βραχείας Συστημικής Διαλογικής Θεραπείας της Ντίνας Μουστερή. Θα προσφέρεται επίσης η ευκαιρία σε όλους τους απόφοιτους να εγγραφούν ως πλήρη μέλη του Ινστιτούτου Βραχείας Συστημικής Διαλογικής Θεραπείας, με απώτερο σκοπό να γίνουν μέρος της κοινότητας των BSDT Διαλογικών Σύμβουλων – θεραπευτών.

1. Η Προσέγγιση του μοντέλου

To μοντέλο Βραχείας Συστημικής Διαλογικής θεραπείας (ΒΣΔΤ), είναι μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση, η οποία προωθείται μέσω των εκπαιδευτικών μαθημάτων-σεμιναρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο. Στο μοντέλο αυτό ενσωματώνονται ιδέες από το πεδίο της Συστημικής Προσέγγισης, της Εστιασμένης στη Λύση και από τις Συνεργατικές Διαλογικές Θεωρίες και Πρακτικές Ψυχοθεραπείας.

Η θεμελιώδης φιλοσοφία του μοντέλου βασίζεται σε ιδέες που επηρεάζονται από τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό και στην αρχή της μεταμορφωτικής δύναμης της γλώσσας και της διαλογικής συνομιλίας.

Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται σε θεραπείες με άτομα, ζευγάρια και οικογένειες καθώς επίσης και σε θέματα κοινωνικού λόγου και δημόσιου διαλόγου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρουν θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη συμβουλευτική και τη ψυχοθεραπεία. Σύμφωνα με το μοντέλο Βραχείας Συστημικής Διαλογικής θεραπείας, η μετάδοση αυτής της γνώσης στηρίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στη δημιουργική χρήση των τεράστιων δυνατοτήτων που προσφέρει ο συνεργατικός διάλογος.

2. Τι θα προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 • Γνώση των θεωρητικών εννοιών που υποστηρίζουν το μοντέλο της Βραχείας Συστημικής Διαλογικής Θεραπείας, ιδιαίτερα των διαλογικών εξελίξεων στο τομέα της Συστημικής θεωρίας και πρακτικής.
 • Ευκαιρίες για ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω διαβάσματος και συζητήσεων που σχετίζονται με τις διάφορες πτυχές του μοντέλου.
 • Μελέτη της θεραπευτικής σχέσης και διαχείριση του τερματισμού της.
 • Πρακτική εφαρμογή του μοντέλου με διαφορετικές ομάδες πελατών και σε διαφορετικά εργασιακά πλαίσια.
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης μιας αναστοχαστικής και ηθικής προσέγγισης στην πρακτική του επαγγέλματος, εξετάζοντας θέματα όπως: προκατάληψη, φύλο, φυλή, θρησκεία, αναπηρία, ηλικία, κουλτούρα, κοινωνική τάξη, εθνικότητα, σεξουαλικός προσανατολισμός και η επιρροή τους στη θεραπευτική σχέση.
 • Ευκαιρίες για μια σε βάθος κατανόηση της έννοιας της συνεργασίας στο πλαίσιο του διαλόγου, στις διάφορες μορφές του, μέσα στη ζωή μας και στην επαγγελματική πρακτική.
 • Ευκαιρίες σύνδεσης των θεωρητικών γνώσεων με την προσωπική εξέλιξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και ειδικότερα στις ομάδες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

3. Χρονοδιάγραμμα εκπαιδευτικού προγράμματος

Η εκπαίδευση (ανά εξάμηνο) θα αποτελείται από τα ακόλουθα:

 • Έξι Σάββατα – ολοήμερο
 • Δύο Σαββατοκύριακα – (Σάββατο και Κυριακή ολοήμερο).

Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων, μέρος του προγράμματος θα είναι και η συμμετοχή σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης οι οποίες θα γίνονται στα πλαίσια εργάσιμων ημερών. Ημερομηνίες, ώρες και τοποθεσία θα επιβεβαιωθούν σύντομα.

Με την αποπεράτωση των δύο χρόνων εκπαίδευσης, για όσους ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν επαγγελματικά την προσέγγιση αυτή, θα απαιτείται ένας αριθμός εποπτευόμενων ωρών (πρακτικής άσκησης), στην προσέγγιση της Βραχείας Συστημικής Διαλογικής Θεραπείας, για να μπορούν, κάτω από τους όρους και προϋποθέσεις του Ινστιτούτου, να ασκούν την Συμβουλευτική και Θεραπεία ως BSDT Διαλογικοί Σύμβουλοι-θεραπευτές.

Η πιο πάνω εκπαίδευση θα διεξαχθεί από την κα. Ντίνα Μουστερή καθώς και από τους προσκεκλημένους τοπικούς και διεθνείς εκπαιδευτές.

4. Προβλεπόμενες ημερομηνίες για το 2018

1ο Έτος

 • 1ο εξάμηνο: 27 Ιανουαρίου (προς επιβεβαίωση) μέχρι τον Ιούλιο του 2018
 • 2ο εξάμηνο: Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος 2018

5. Ώρες ανά έτος

 • Συνολικές ώρες ανά έτος 252
 • Συνολικές ώρες ανά δύο έτη 504

6. Τοποθεσία

 • The Classic Hotel
 • Λευκωσία